21.03.2018 autor: novotna počet přečtení: 128
Pozvánky k jednotné přijímací zkoušce

Dne 21. března 2018 byly uchazečům o vzdělávání na naší škole odeslány e-mailem pozvánky ke konání jednotných testů v rámci přijímacího řízení. Uchazečům, kteří na přihlášce neuvedli e-mailovou adresu, budou pozvánky zaslány poštou dne 22. března 2018. Pozvánku musí mít uchazeč v den konání přijímacích testů s sebou! Pokud by některý z uchazečů pozvánku neobdržel, nechť se obrátí na studijní oddělení školy, v případě oboru laboratorní asistent na sektretariát na pracovišti Lipová.
Kritéria pro přijímání do jednotlivých oborů vzdělání naleznete na našich webových stránkách v sekci Přijímací řízení.

12.03.2018 autor: novotna počet přečtení: 85
Pozvánky k písemným maturitním zkouškám

Dne 12. března 2018 byly všem žákům přihlášeným v letošním školním roce k maturitní zkoušce zaslány e-mailem pozvánky k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky. Pokud by někdo ze žáků pozvánku neobdržel, nechť se obrátí na zástupce pro střední školu na příslušném pracovišti.

01.01.2015 autor: počet přečtení: 1667
Platba školného ze zahraničí

Pro platbu školného ze zahraničí používejte:

19.06.2007 autor: www počet přečtení: 2866
Europass pro naše studenty

Studenti naší školy obdrží dodatek k diplomu tzv. EUROPASS.
Europass je soubor dokumentů, které usnadňují transparentnost kvalifikací a kompetencí a zlepšují tak profesní a studijní mobilitu na evropském trhu práce.
Více viz www.europass.cz