19.09.2017 autor: novotna počet přečtení: 5
Volný den

Ředitelka školy po schválení Radou Jihomoravského kraje vyhlašuje na pátek 29. září 2017 volný den pro žáky SZŠ. Na VOŠZ probíhá řízené samostudium.

05.09.2017 autor: počet přečtení: 168
2. a 3. kolo přijímacího řízení

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení na obor diplomovaná dentální hygienistka,  3. kolo přijímacího řízení na obory diplomovaný farmaceutický asistent, diplomovaný zdravotní laborant forma denní a kombinovaná, diplomovaný nutriční terapeut a diplomovaný oční optik. Příjem přihlášek je do 15. 9. 2017. Přijímací řízení proběhne 25. 9. 2017

27.08.2017 autor: sladkova počet přečtení: 25
Náhradní termín absolutoria oboru DFA

V souladu s vyhl. č. 10/2004 ve znění pozdějších předpisů je náhradní termín absolutoria oboru Diplomovaný farmaceutický asistent stanoven na den 27. září 2017

14.08.2017 autor: počet přečtení: 51
Náhradní termín absolutoria oboru DDH

V souladu s vyhl. č. 10/2004 ve znění pozdějších předpisů je náhradní termín absolutoria oboru Diplomovaná dentální hygienistka stanoven na den 15. září 2017.

26.08.2016 autor: najmanova počet přečtení: 892
AKK Zubní instrumentářka

V současné době probíhá akreditovaný kvalifikační kurz zubní instrumentářka, který je plně obsazen a nelze do něj přistoupit.
Informace o otevření dalšího kurzu budou zveřejněny na webových stránkách školy na podzim 2017.

Podrobnosti o probíhajícím kurzu jsou zde,
smluvní podmínky

01.01.2015 autor: počet přečtení: 1667
Platba školného ze zahraničí

Pro platbu školného ze zahraničí používejte:

19.06.2007 autor: www počet přečtení: 2866
Europass pro naše studenty

Studenti naší školy obdrží dodatek k diplomu tzv. EUROPASS.
Europass je soubor dokumentů, které usnadňují transparentnost kvalifikací a kompetencí a zlepšují tak profesní a studijní mobilitu na evropském trhu práce.
Více viz www.europass.cz