16.11.2017 autor: www počet přečtení: 8
Kandidátky do školské rady

Kandidátka zákonní zástupci, zletilí žáci a studenti
Kandidátka pedagogických pracovníků

15.11.2017 autor: novotna počet přečtení: 17
Den otevřených dveří

Srdečně zveme zájemce o studium na naší škole na Den otevřených dveří, který proběhne na obou pracovištích školy ve čtvrtek 30. listopadu 2017 od 11.00 do 17.00. Škola se bude prezentovat také na Veletrhu SŠ, který se uskuteční 24. - 25. listopadu 2017 v pavilonu G1 brněnského výstaviště.

13.11.2017 autor: novotna počet přečtení: 64
Pohovorový den


01.11.2017 autor: počet přečtení: 11
Opravný termín absolutoria oboru DNT

V souladu s vyhláškou č. 10/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů je opravný termín absolutoria oboru Diplomovaný nutriční terapeut stanoven na den 12. prosince 2017 v 10.30 hodin. Absolventskou práci je nutno odevzdat do 24. listopadu 2017 do 12.00 hodin vedoucí oboru DNT, Mgr. Janě Eliášové.

30.10.2017 autor: najmanova počet přečtení: 19
Vyhlášení voleb do Školské rady

Ředitelka školy vyhlašuje volby do školské rady.

Volby se uskuteční tajným hlasováním ve sborovně školy dne 22. 11. 2017 na obou pracovištích, tj. Merhautova 15 a Lipová 18. Návrh kandidátů lze uplatnit do 13. 11. 2017 odevzdáním návratky, která je součástí informačního dopisu ředitelky školy, a to osobně nebo poštou. Kandidátka bude vyvěšena dne 15. 11. 2017 ve vestibulech obou pracovišť a na webových stránkách školy.

16.10.2017 autor: počet přečtení: 45
Obezita - stále omílané téma

SZŠ a VOŠZ, Merhautova 15, Brno a Sekce nutričních terapeutů České asociace sester si Vás dovolují pozvat na pracovní den
Obezita – stále omílané téma
Na co se můžete těšit? Zkušení odborníci z klinické praxe přednesou své zkušenosti a postřehy získané při péči o obézní pacienty. Nebudou chybět ani specifické poznámky a připomínky nutričních terapeutek pohybujících se mimo klinickou praxi.
Přijďte i Vy a podělte se s námi o ty Vaše.
24. listopadu 2017 od 14,45 hod. v budově SZŠ a VOŠZ, Merhautova 15, Brno

02.10.2017 autor: sladkova počet přečtení: 30
Opravný termín absolutoria oboru DFA

V souladu s vyhl. č. 10/2004 ve znění pozdějších předpisů je opravný termín absolutoria oboru Diplomovaný farmaceutický asistent stanoven na den 6. listopadu 2017

26.08.2016 autor: najmanova počet přečtení: 954
AKK Zubní instrumentářka

V současné době probíhá akreditovaný kvalifikační kurz zubní instrumentářka, který je plně obsazen a nelze do něj přistoupit.
Informace o otevření dalšího kurzu budou zveřejněny na webových stránkách školy na podzim 2017.

Podrobnosti o probíhajícím kurzu jsou zde,
smluvní podmínky

01.01.2015 autor: počet přečtení: 1667
Platba školného ze zahraničí

Pro platbu školného ze zahraničí používejte:

19.06.2007 autor: www počet přečtení: 2866
Europass pro naše studenty

Studenti naší školy obdrží dodatek k diplomu tzv. EUROPASS.
Europass je soubor dokumentů, které usnadňují transparentnost kvalifikací a kompetencí a zlepšují tak profesní a studijní mobilitu na evropském trhu práce.
Více viz www.europass.cz