13.07.2017 autor: najmanova počet přečtení: 31
Provoz školy o prázdninách

V době hlavních prázdnin jsou pracoviště školy Merhautova 15 a Lipová 18 otevřeny pro veřejnost každou středu od 9:00 do 11:00 hodin.

30.06.2017 autor: počet přečtení: 154
přijímací řízení VOŠ_2. kolo

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení na obory diplomovaný nutriční terapeut a diplomovaný oční optik. Příjem přihlášek je do 11. 8. 2017. Přijímací řízení proběhne 28. 8. 2017.

29.06.2017 autor: sladkova počet přečtení: 185
2. kolo přijímacího řízení na VOŠ

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení na obory diplomovaný farmaceutický asistent, diplomovaný zdravotní laborant forma denní a diplomovaný zdravotní laborant forma kombinovaná. Příjem přihlášek je do 11. 8. 2017. Přijímací řízení proběhne 29. 8. 2017

 

26.06.2017 autor: novotna počet přečtení: 105
IV. kolo přijímacího řízení ZIS

Vyhlašujeme IV. kolo přijímacího řízení na obor zubní instrumentářka.
Příjem přihlášek do 7. 7. 2017. Přijímací řízení proběhne 14. 7. 2017.
Kritéria pro přijetí na obor zubní instrumentářka jsou stejná jako v prvním kole.


15.06.2017 autor: novotna počet přečtení: 44
Protokol o výsledcích SČ MZ

Ve čtvrtek 15. června 2017 byly žákům obou pracovišť odeslány e-mailem Protokoly o výsledcích společné části maturitní zkoušky. Pokud by některý ze žáků protokol neobdržel, nechť se obrátí na příslušné zástupce ředitelky školy.

13.06.2017 autor: novotna počet přečtení: 32
Přihláška k MZ - podzimní termín

Přihlášky k podzimnímu termínu maturitní zkoušky jsou pro žáky pracoviště Merhautova připraveny na studijním oddělení školy. Sem je nutné se dostavit, zkontrolovat (či v případě žáků hlásících se k řádnému termínu vyplnit) přihlášky a podepsat je, a to nepozději 26. 6. 2017. Provoz studijního oddělení je od pondělí do čtvrtka 8.00 - 17.00, v pátek pouze 8.00 - 14.00. Žáci, kteří budou konat ústní MZ z českého jazyka a literatury, dodají do 30. 6. 2017 vlastní seznam literárních děl k MZ.

02.06.2017 autor: novotna počet přečtení: 36
Podzimní termín maturitních zkoušek

Podzimní termín ústních maturitních zkoušek společné části a profilových zkoušek byl na naší škole stanoven na úterý 12. září 2017. V období od 4. září do 8. září 2017 se budou konat didaktické testy a písemné práce společné části MZ, a to na spádových školách.
Žáci, kteří budou konat zkoušky v opravném nebo náhradním termínu, musí podat přihlášku k maturitní zkoušce do 25. června 2017. Přihlášky budou školám k dispozici od 12. června 2017. Žáci, kteří budou konat opravnou nebo náhradní zkoušku z českého jazyka a literatury, musí do 30. června 2017 odevzdat svůj seznam literárních děl k ústní zkoušce. Bližší informace naleznete na www.novamaturita.cz.

31.05.2017 autor: www počet přečtení: 32
Sbírka pro nadační fond Krtek

Ve sbírce pro NF Krtek se podařilo se vybrat krásných 20.262 Kč!
Poděkování přímo od NF Krtek.
Velký dík patří všem z oboru Masér, kteří svou výuku sbírce přizpůsobili, vyučujícím NAS, které s NAS 3 upekly výborné muffiny a také Vám všem ostatním, kteří jste došli na masáž, něco zakoupili a nebo jen tak přispěli.

18.05.2017 autor: kalhousova počet přečtení: 73
ABSOLUTORIA_termíny konání

DZT, DDH (denní forma vzdělávání) v termínu od 19. do 21. června 2017
DNT (denní forma vzdělávání) v termínu od 19. do 20. června 2017
DNT (dálková forma vzdělávání) v termínu 21. června 2017
Jmenné rozpisy budou k dispozici na hlavní nástěnce školy, studentům dálkového studia budou zaslány e-mailem.

26.08.2016 autor: najmanova počet přečtení: 802
AKK Zubní instrumentářka

V současné době probíhá akreditovaný kvalifikační kurz zubní instrumentářka, který je plně obsazen a nelze do něj přistoupit.
Informace o otevření dalšího kurzu budou zveřejněny na webových stránkách školy na podzim 2017.

Podrobnosti o probíhajícím kurzu jsou zde,
smluvní podmínky

01.01.2015 autor: počet přečtení: 1667
Platba školného ze zahraničí

Pro platbu školného ze zahraničí používejte:

19.06.2007 autor: www počet přečtení: 2866
Europass pro naše studenty

Studenti naší školy obdrží dodatek k diplomu tzv. EUROPASS.
Europass je soubor dokumentů, které usnadňují transparentnost kvalifikací a kompetencí a zlepšují tak profesní a studijní mobilitu na evropském trhu práce.
Více viz www.europass.cz