12.12.2017 autor: novotna počet přečtení: 40
Výpis z přihlášky k MZ

V úterý 12. prosince 2017 byly všem žákům hlásícím se k MZ ve školním roce 2017/2018 zaslány e-mailem výpisy z přihlášek k MZ. Pokud některý ze žáků výpis neobdržel, nechť se obrátí na zástupce pro SŠ na příslušném pracovišti školy. Žádáme žáky, kteří již školu nenavštěvují, aby do 22. prosince 2017 zaslali podepsané protokoly o převzetí výpisu z přihlášky k MZ.

01.01.2015 autor: počet přečtení: 1667
Platba školného ze zahraničí

Pro platbu školného ze zahraničí používejte:

19.06.2007 autor: www počet přečtení: 2866
Europass pro naše studenty

Studenti naší školy obdrží dodatek k diplomu tzv. EUROPASS.
Europass je soubor dokumentů, které usnadňují transparentnost kvalifikací a kompetencí a zlepšují tak profesní a studijní mobilitu na evropském trhu práce.
Více viz www.europass.cz