zdravá škola ESF


ZUBNÍ INSTRUMENTÁŘKA

Charakteristika vzdělávání

Obor zubní instrumentářka připravuje žáky pro výkon povolání v rámci diagnostické a léčebné péče v ordinacích zubního lékaře pod jeho přímým vedením.

Organizace vzdělávání

Ke vzdělávání v oboru mohou být přijati uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení a jsou zdravotně způsobilí. Studium je organizováno jako dvouleté denní. Součástí studia je praktická výuka předmětů technologické postupy a odborná praxe, kterou žáci vykonávají v odborných učebnách školy nebo na stomatologických pracovištích pod odborným vedením učitele.

Ukončení vzdělávání

Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou.

Možnosti uplatnění

Absolvent je připraven pro činnosti v rámci diagnostické a léčebné péče v oboru stomatologické prevence a zubního lékařství pod odborným dohledem zubního lékaře. Je schopen asistovat při vyšetření a ošetření dutiny ústní, připravovat nástroje, materiály a pomůcky, objednávat pacienty, objednávat materiál a pomáhat při vedení zdravotnické dokumentace.

detail detail detail detail detail detail detail detail detail detail

© www.szsmerh.cz, SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova 15, příspěvková organizace 613 00

správce www | [E]