zdravá škola ESF


STUDIJNÍ OBORY SZŠ

Střední odborné vzdělávání

Na naší škole je stálá široká nabídka oborů středního vzdělávání. Starší obory procházejí postupně řadou změn, které vycházejí zejména z přechodu na nové školní vzdělávací plány.


Následující stránky jsou věnovány jednotlivým studijním oborům:

(Omluvte prosím neúplnost, některé ze stránek nejsou zatím k dispozici, na jejich tvorbě se pracuje.)


Možnosti ubytování a stravování:

Přehled a kontakt na některá ubytovací a stravovací zařízení v Brně najdete zde. V poznámce je upozornění, která ubytovací zařízení jsou vhodná pro studenty VOŠZ.

© www.szsmerh.cz, SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova 15, příspěvková organizace 613 00

správce www | [E]