zdravá škola ESF


OČNÍ OPTIK

Charakteristika vzdělávání

Obor oční optik připravuje žáky pro výkon povolání očního optika, který úzce spolupracuje s optometristou a oftalmologem v oblasti zajišťování korekce refrakčních vad očí. Absolvent je schopen zhotovovat všechny druhy běžných i speciálních brýlí a zrakových pomůcek podle předpisu lékaře nebo optometristy, provádět jejich přizpůsobování a opravy a poskytovat odborné rady.

Organizace vzdělávání

Vzdělávání je organizováno jako čtyřleté denní. Součástí vzdělávání je praktická výuka v předmětu zhotovování brýlí, kterou žáci vykonávají v odborných učebnách školy pod vedením odborných učitelů. Ve 3. ročníku žáci vykonávají souvislou odbornou praxi na vybraných pracovištích očních optik v celkovém rozsahu čtyř týdnů. Žáci se také mohou účastnit odborné stáže v zahraničí v rámci projektu Erasmus+.

Ukončení vzdělávání

Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou v souladu s platnými předpisy. Maturitní zkouška je složena z českého jazyka a literatury, z cizího jazyka nebo matematiky, z praktické maturitní zkoušky a z ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů.

Možnosti uplatnění

Na základě odborné způsobilosti se absolvent uplatní jako pracovník a provozovatel oční optiky, technik na očních odděleních zdravotnických zařízení nebo také v oblasti obchodu s optickými a oftalmologickými prostředky a přístroji. Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky může samostatně podnikat v oboru na základě živnostenského oprávnění.

Možnosti dalšího vzdělávání

Po úspěšně vykonané maturitní zkoušce se mohou žáci dále vzdělávat na vyšších odborných školách a na vysokých školách. Nejvyššího vzdělání v oboru lze dosáhnout absolvováním tříletého bakalářského studia optometrie na vysoké škole a následného magisterského studia. Absolventi se mohou vzdělávat ve specializovaných odborných kurzech celoživotního vzdělávání.

detail detail detail detail detail detail detail

© www.szsmerh.cz, SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova 15, příspěvková organizace 613 00

správce www | [E]