zdravá škola ESF


MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ

Charakteristika vzdělávání

Studijní obor Masér sportovní a rekondiční profesně pomyslně navazuje na dřívější výuku oboru fyzioterapie, jež je v současné době již předmětem vysokoškolského studia. Byť se jedná o obor fyzioterapii relativně blízky, je studijní obor Masér sportovní a rekondiční oborem s vlastní specializací i odbornou oborovou profilací. Absolvent studijního oboru je zařazen podle klasifikace oboru mezi osobní a provozní služby (L-obor).

Mezi kompetence absolventa oboru patří provádění různých druhů masáží a dalšího manuálního ošetření dle aktuálního zdravotního stavu a rovněž požadavků klienta. Absolvent je také kompetentní k poskytování poradenských služeb v oblasti pohybových aktivit, zdravého životního stylu, životosprávy a péče o tělo. V rámci dalších fyzikálních procedur může absolvent provádět vodoléčebné procedury nebo procedury termoterapie.

Organizace vzdělávání

Studium oboru Masér sportovní a rekondiční je organizováno jako čtyřleté prezenční (denní) studium zahrnující určitý časový podíl praxe. Praxe probíhá jak formou školní praktické výuky, taky i formou průběžné praxe na externích pracovištích, včetně souvisle měsíční praxe v červnu ve 3. ročníku studia. Studium je ukončeno maturitní zkouškou skládající se ze tří částí: státní písemné maturitní zkoušky, praktické maturitní zkoušky a ústní maturitní zkoušky.

Ukončení vzdělávání

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

  1. Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a z volitelné zkoušky. Volitelnou zkoušku koná žák z matematiky nebo z cizího jazyka (anglického nebo německého).
  2. Profilová část maturitní zkoušky se skládá z praktické odborné zkoušky - masáže a z teoretické odborné zkoušky z morfologie a vyšetřování pohybového systému a rekondice.
Možnosti uplatnění

Žáci po maturitě nachází uplatnění v lázeňských zařízeních, wellness a fitness centrech, domovech pro seniory, a nebo si otevírají soukromé masérny nebo pracují v soukromých masérnách.

Po ukončení studia je taktéž možné v tomto oboru získat Živnostenský list. Současná situace na trhu práce je této sféře podnikání velmi nakloněna, přičemž podnikáni v této oblasti nevyžaduje velký počáteční kapitál.

Možnosti dalšího vzdělávání

Po maturitní zkoušce je absolvent připraven nastoupit do některé z forem terciálního vzdělávání na vysokých školách a vyšších odborných školách. Absolvent může rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity.

detail detail detail detail detail detail detail detail

© www.szsmerh.cz, SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova 15, příspěvková organizace 613 00

správce www | [E]