zdravá škola ESF


LABORATORNÍ ASISTENT

Charakteristika studia

Čtyřleté denní studium pro absolventy základních škol

V tomto studijním oboru se v prvních dvou ročnících vyučují převážně všeobecně vzdělávací předměty, z průpravných odborných předmětů jmenujme laboratorní techniku, somatologii, první pomoc, patologii a analytickou chemii. Od třetího ročníku je těžiště studia v odborných předmětech, jako je klinická biochemie (je to hlavní odborný předmět, sleduje a vyhodnocuje poruchy metabolizmu v organizmu); histologie (poskytuje základní vědomosti z cytologie, obecné histologie a mikroskopické anatomie); hematologie (nauka o krvi a chorobách krve) a mikrobiologie (náplní je bakteriologie, virologie, mykologie a parazitologie, ale i základy imunologie a epidemiologie). Studium je ukončeno maturitou. V závěru 3. ročníku je souvislá čtyřtýdenní praxe v laboratořích zdravotnických zařízení.

Možnosti uplatnění

Po ukončení studia je absolvent připraven k výkonu práce zdravotnického pracovníka, který pod odborným dohledem poskytuje laboratorní diagnostickou péči v rozsahu své odborné působnosti. Absolvent se uplatní zejména v laboratořích klinické biochemie, hematologie, krevní transfuze, histologie, mikrobiologie a imunologie, popřípadě v laboratořích chemického i potravinářského zaměření. Zájem o absolventy tohoto oboru je značný.

Možnosti dalšího vzdělávání

Absolvent se může hlásit na vysoké školy nebo pokračovat ve studiu tříletého pomaturitního Diplomovaný zdravotní laborant a Diplomovaný farmaceutický asistent.

© www.szsmerh.cz, SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova 15, příspěvková organizace 613 00

správce www | [E]