zdravá škola ESF


ASISTENT ZUBNÍHO TECHNIKA

Charakteristika vzdělávání

Absolvent studijního oboru asistent zubního technika je připraven pro činnost středních odborných pracovníků v rámci léčebné péče v oboru zubního lékařství, zejména v oblasti stomatologické protetiky, pod dohledem zubního technika nebo zubního lékaře. Na základě odborné způsobilosti se absolvent uplatní i v jiných oborech a to hlavně v plastické chirurgii, ORL, při práci ve výzkumných ústavech, ve výrobě a obchodech příslušného zaměření.

Organizace vzdělávání

Studium je organizováno jako čtyřleté denní. Součástí studia je praktická výuka předmětů kreslení a modelování a zhotovování stomatologických protéz, kterou žáci vykonávají v moderně vybavených zubních laboratořích školy pod odborným vedením učitele. Ve 3. ročníku studenti vykonávají souvislou odbornou praxi ve vybraných zubních laboratořích.

Ukončení studia

Studium je ukončeno maturitní zkouškou v souladu s platnými předpisy, v současnosti je maturitní zkouška složena ze tří částí:

  1. písemná maturitní zkouška z českého jazyka a literatury
  2. praktická maturitní zkouška
  3. ústní maturitní zkouška (český jazyk a literatura, volitelný předmět, protetická technologie a stomatologické protézy)
Možnosti uplatnění

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky bude absolvent studijního oboru asistent zubního technika zhotovovat zubní náhrady a ortodontické pomůcky a další stomatologické výrobky a provádět jejich opravy, zpracovávat všechny hlavní i pomocné materiály užívané v zubním lékařství.

Možnosti dalšího vzdělávání

Po úspěšně vykonané maturitní zkoušce, se mohou studenti dále vzdělávat na vyšších odborných školách a vysokých školách.

detail detail detail detail detail

© www.szsmerh.cz, SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova 15, příspěvková organizace 613 00

správce www | [E]