zdravá škola ESF


Přijímací řízení - ZUBNÍ INSTRUMENTÁŘKA

Kód oboru KKOV: 53 - 41 - J / 01
Počet tříd 1 (22 žáků)
Přijímací zkoušky Motivační pohovor - termín 23. 4. 2019 nebo 25. 4. 2019 - jeden z uvedených termínů je nutné vyplnit do přihlášky
Podrobné informace Přihlášky na adresu:
SZŠ a VOŠZ, Brno, Merhautova 15, 613 00 Brno
tel. 545 425 837
e-mail: prijimacky@szsmerh.cz
Kritéria přijímacího řízení kritéria
Potvrzení lékaře formulář

 

Absolvent je připraven pro činnosti v rámci léčebné a diagnostické péče v oboru stomatologické prevence a zubního lékařství pod odborným dohledem zubního lékaře nebo dentální hygienistky. Je schopen asistovat při ošetření dutiny ústní připravovat nástroje, pomocné instrumenty a jiný zdravotnický materiál, vyvolávat RTG snímky i vést zdravotnickou dokumentaci.

© www.szsmerh.cz, SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova 15, příspěvková organizace 613 00

správce www | [E]