zdravá škola ESF


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 - VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Podmínky přijetí na vyšší odbornou školu:

  • úspěšné složení maturitní zkoušky, úspěšné složení přijímací zkoušky
  • podání přihlášky do 31. 5. 2019

Vzor odvolání - VOŠ

Formulář - Zpětvzetí odvolání

Potvrzení nástupu na VOŠ

!!! Důležitá upozornění !!!

Nelze podat přihlášky na 2 obory současně, pokud se přijímací zkoušky konají ve stejném termínu.

Škola má vlastní formulář přihlášky, který si můžete vytisknout zde (musí být vytištěn oboustranně!):

Jiné formuláře a přihlášky, na kterých nebudou vyplněny všechny údaje a u nichž nebudou přiloženy patřičné přílohy, škola nepřijímá. Za podání přihlášky se neplatí žádný administrativní poplatek.

  1. U všech podávaných přihlášek musí být přiložen tiskopis "potvrzení lékaře" pro patřičný obor. Formuláře vybraných oborů si můžete vytisknout u jednotlivých oborů.
  2. V přihlášce je třeba vyplnit známky a průměrný prospěch v daných ročnících a pololetích (3. ročník II. pololetí, 4. ročník - I. pololetí) a nechat potvrdit střední školou nebo doložit úředně ověřené kopie vysvědčení z těchto dvou ročníků. Průměr se počítá na 2 desetinná čísla.
  3. Uchazeči, kteří nematurují v aktuálním školním roce, dodají životopis
  4. Přihlášky zasílejte na adresu: SZŠ a VOŠZ, Brno, Merhautova 15, 613 00 Brno.
    U oborů vyučovaných na pracovišti Lipová na adresu: SZŠ a VOŠZ, Brno, Merhautova 15, pracoviště Lipová 18, 602 00 Brno.

 

Jedná se o tříleté vzdělávání na vyšší odborné škole ukončené absolutoriem, které se skládá ze zkoušky z volitelného cizího jazyka, z odborných teoretických předmětů a z obhajoby absolventské práce.

Školní rok je rozdělen na 2 období - zimní a letní. Každé období je zakončeno zkouškovým obdobím. Část odborné praxe je organizována na odborných pracovištích v terénu.

Učební plány a celou organizaci studia můžeme přirovnat k bakalářskému studiu.

© www.szsmerh.cz, SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova 15, příspěvková organizace 613 00

správce www | [E]