zdravá škola ESF


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Přihlášky na SZŠ se podávají do 1. 3. 2019.

Přihlášky na VOŠ se podávají do 31. 5. 2019

Obecné informace o vyplňování přihlášek včetně všech formulářů získáte rozkliknutím odkazů Střední škola - obecné, Vyšší škola - obecné.

Podrobné informace k přijímacímu řízení najdete v levém sloupci, po rozkliknutím patřičného oboru.

V případě potřeby dalších informací pište nebo volejte dle pracovišť na:

Pracoviště Merhautova: prijimacky@szsmerh.cz,
tel.: 545 425 837
Pracoviště Lipová: prijimacky@szslipova.cz,
tel.: 543 247 951


Možnosti ubytování a stravování:

Pro žákyně střední školy má naše škola vlastní ubytovací zařízení. Jedná se o Domov mládeže, Lipová 16, Brno 602 00. Bližší informace ohledně ubytování na tel. č. 543 421 551.
Přehled a kontakt na některá ubytovací a stravovací zařízení v Brně najdete zde. V poznámce je upozornění, která ubytovací zařízení jsou vhodná pro studenty VOŠZ.

© www.szsmerh.cz, SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova 15, příspěvková organizace 613 00

správce www | [E]