zdravá škola ESF


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 - STŘEDNÍ ŠKOLA

Den otevřených dveří

čtvrtek 29. 11. 2018 a úterý 29. 1. 2019

V případě, že se zajímáte o některý z nabízených oborů, navštivte nás nejlépe v den otevřených dveří, kdy Vám budou k dispozici vedoucí všech oborů a seznámí Vás nejen s náplní studia, ale i s přesnými požadavky pro přijetí ke studiu. Navíc Vás provedou po škole a ukáží Vám, v jakém prostředí žáci studují.

Datum přijímacích zkoušek

 • 12. 4. a 15. 4. 2019 - termíny konání jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky pro všechny obory čtyřletého vzdělání
 • 23. 4. nebo 25. 4. 2019 - u oborů "Asistent zubního technika"  (zkouška manuální zručnosti) a "Zubní instrumentářka" (motivační pohovor) - do přihlášky se vyplňuje pouze jeden z uvedených termínů

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2019/2020

Vzor odvolání - SZŠ

Formulář - Zpětvzetí odvolání

Veškeré informace k jednotné přijímací zkoušce

Podmínky přijetí na střední odbornou školu:

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

 • dokončení povinné devítileté školní docházky
 • úspěšné složení přijímací zkoušky (v případě oboru asistent zubního technika i zkoušky manuální zručnosti)

Důležitá upozornění:

 • Potvrzení lékaře je nutné vytisknout, je ke stažení u jednotlivých oborů. Potvrzení na přihlášce neakceptujeme!
 • Přihlášky škola nezasílá, můžete si je vytisknout zde [xlsx] nebo v [PDF] (Musí být vytištěna oboustranně! 2. strana je na listě "denní-str. 2") a zde jsou k dispozici vysvětlivky k tiskopisu přihlášky. Přihlášky se podávají do 1. 3. 2019.
 • Je třeba ověřit známky z 8. a 9. ročníku na ZŠ, kterou navštěvujete (platí i pro uchazeče ze střední školy), nebo doložit úředně ověřené kopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ (starší uchazeči).
 • Je-li uchazeč osobou zdravotně znevýhodněnou, doloží k přihlášce rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění potvrzené orgánem sociálního zabezpečení a doporučení školského poradenského zařízení o zdravotním postižení nebo zdravotním znevýhodnění obsahující vyjádření o doporučení vhodného postupu při konání přijímacího řízení nebo zkoušky manuální zručnosti.
 • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (dyslexie,...) budou zohledněni pouze v případě, že k přihlášce doloží doporučení školského poradenského zařízení ne starší jednoho roku.
 • Uchazeči, kteří se nehlásí přímo ze ZŠ, přikládají strukturovaný životopis.
 • Po ukončení vzdělávání mohou žáci pokračovat ve studiu na VOŠ nebo na VŠ.
 • Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna na webových stránkách školy do 31. ledna 2019.
 • U zájemců o studium, předpokládáme nejen dobré znalosti ze základní školy, ale hlavně lásku k lidem a pochopení jejich problémů.

© www.szsmerh.cz, SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova 15, příspěvková organizace 613 00

správce www | [E]