zdravá škola ESF


Přijímací řízení - OČNÍ OPTIK

Kód oboru KKOV: 69 - 42 - M / 01
Počet tříd 1 (30 žáků)
Přijímací zkoušky 12. a 15. 4. 2019 vykonají uchazeči jednotné testy vyhlášené MŠMT z předmětů český jazyk a matematika - datum zkoušky se na přihlášce neuvádí
Podrobné informace Přihlášky na adresu:
SZŠ a VOŠZ, Brno, Merhautova 15, 613 00 Brno
tel. 545 425 837
e-mail: prijimacky@szsmerh.cz
Kritéria přijímacího řízení kritéria
Potvrzení lékaře formulář

 

Absolvent je schopen zhotovovat všechny druhy běžných i speciálních brýlí a pomůcek podle předpisu lékaře nebo optometristy, provádět jejich opravy a poskytovat odborné rady. Po úspěšném ukončení studia formou všeobecné a odborné části maturitní zkoušky je oprávněn samostatně podnikat ve zmíněném oboru na základě živnostenského oprávnění.

© www.szsmerh.cz, SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova 15, příspěvková organizace 613 00

správce www | [E]