zdravá škola ESF


Přijímací řízení - NUTRIČNÍ ASISTENT

Kód oboru KKOV: 53 - 41 - M / 02
Počet tříd 1 (30 žáků)
Přijímací zkoušky 12. 4. a 15. 4. 2019 vykonají uchazeči testy vyhlášené MŠMT z předmětů český jazyk a matematika - datum konání zkoušky se na přihláškách nevyplňuje
Podrobné informace Přihlášky na adresu:
SZŠ a VOŠZ, Brno, Merhautova 15, 613 00 Brno
tel. 545 425 837
e-mail: prijimacky@szsmerh.cz
Kritéria přijímacího řízení kritéria
Potvrzení lékaře formulář
Součástí praktické výuky je povinnost ochutnání a hodnocení organoleptických vlastností všech připravovaných pokrmů ze všech skupin potravin. Splnění této povinnosti je podmínkou k úspěšnému hodnocení daného předmětu.

 

Absolventi nacházejí uplatnění v oblasti preventivní a léčebné péče na úseku stravování, zajišťují dietetickou péči v léčebných zařízeních, lázeňských a léčebných ústavech, sanatoriích a léčebnách pro dospělé, mládež, děti i staré lidi. Dále v poradnách, ordinacích zabývajících se výživou a léčebnou výživou (např. diabetologie, obesitologie).

© www.szsmerh.cz, SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova 15, příspěvková organizace 613 00

správce www | [E]