zdravá škola ESF


Přijímací řízení - MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ

Kód oboru KKOV: 69 - 41 - L / 02
Počet tříd 1 (30 žáků)
Přijímací zkoušky 12. 4. a 15. 4. 2019 vykonají uchazeči jednotné testy vyhlášené MŠMT z předmětů český jazyk a matematika - datum zkoušky se na přihlášce neuvádí
Podrobné informace Přihlášky na adresu:
SZŠ a VOŠZ, Brno, Merhautova 15, 613 00 Brno
tel. 545 425 837
e-mail: prijimacky@szsmerh.cz
Kritéria přijímacího řízení kritéria
Potvrzení lékaře formulář

 

Tento obor ukončený maturitní zkouškou připravuje žáky pro vykonávání masérské praxe ve sportovních a rekondičních zařízeních. Absolventi mohou poskytovat poradenské služby z hlediska péče o tělo, správné životosprávy a zdravého životního stylu.

© www.szsmerh.cz, SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova 15, příspěvková organizace 613 00

správce www | [E]