zdravá škola ESF


Přijímací řízení - LABORATORNÍ ASISTENT

Kód oboru KKOV: 53 - 43 - M / 01
Počet tříd 2 (60 žáků)
Přijímací zkoušky 12. 4. a 15. 4. 2019 vykonají uchazeči jednotné testy vyhlášené MŠMT z předmětů český jazyk a matematika - datum zkoušky se na přihlášce neuvádí
Podrobné informace Přihlášky na adresu:
SZŠ a VOŠZ, Brno, Merhautova 15, pracoviště Lipová 18, 602 00 Brno
Výuka bude probíhat na pracovišti Lipová.
tel: 543 247 951, fax: 543 421 540
e-mail: prijimacky@szslipova.cz
Kritéria přijímacího řízení kritéria
Potvrzení lékaře Potvrzení lékaře

 

Po ukončení studia je absolvent připraven k výkonu práce zdravotnického pracovníka, který pod odborným dohledem poskytuje laboratorní diagnostickou péči v rozsahu své odborné působnosti. Absolvent se uplatní zejména v laboratořích klinické biochemie, hematologie, krevní transfuze, histologie, mikrobiologie a imunologie, popřípadě v laboratořích chemického zaměření.

© www.szsmerh.cz, SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova 15, příspěvková organizace 613 00

správce www | [E]