zdravá škola ESF


Přijímací řízení - DIPLOMOVANÝ ZUBNÍ TECHNIK

Doba trvání studia 3 roky
Obor vzdělání (kód a název) 53 - 44 - N / 1.   Diplomovaný zubní technik
Vzdělávací program (kód a název) 53 - 44- N / 11   Diplomovaný zubní technik
Forma vzdělávání denní
Počet přijímatých studentů 21
Podrobné informace Přihlášky na adresu:
SZŠ a VOŠZ, Brno, Merhautova 15, 613 00 Brno
tel. 545 425 837
e-mail: prijimacky@szsmerh.cz
Forma a rámcový obsah přijímací zkoušky písemný test z anglického jazyka
písemný test biologicko - chemický
zkouška manuální zručnosti
Vzorové testy biologicko-chemický test , test - anglický jazyk, test - německý jazyk
Datum přijímacího řízení Všechny části přijímacího řízení se konají ve stejný den 24. června 2019
Kritéria přijímacího řízení kritéria
Potvrzení lékaře formulář

 

Absolvent se uplatní v oblasti zhotovování všech druhů stomatologických protéz. Výhodou je znalost nejmodernějších technologických postupů a materiálů při zhotovení nejnáročnějších zubních náhrad, se kterými se absolventi středoškolského studia musí seznamovat dalším doškolováním v placených tématických kurzech a školeních.

* Zkouška manuální zručnosti se koná ve stejný den jako přijímací test z cizího jazyka a biologicko-chemický test.

© www.szsmerh.cz, SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova 15, příspěvková organizace 613 00

správce www | [E]