zdravá škola ESF


Přijímací řízení - DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNÍ LABORANT

Doba trvání studia 3 roky
Obor vzdělání (kód a název) 53 - 43- N /2.   Diplomovaný zdravotní laborant
Vzdělávací program (kód a název) 53 - 43- N /21   Diplomovaný zdravotní laborant
Forma vzdělávání denní
Počet přijímatých studentů 30
Podrobné informace Přihlášky na adresu:
SZŠ a VOŠZ, Brno, Merhautova 15, pracoviště Lipová 18, 602 00 Brno
Výuka bude probíhat na pracovišti Lipová.
Přijímací zkoušky se budou konat na pracovišti Lipová.
tel: 543 247 951, fax: 543 421 540
e-mail: prijimacky@szslipova.cz
Forma a rámcový obsah přijímací zkoušky písemný test z anglického jazyka
písemný biologicko-chemický test (1/3 biologie, 2/3 chemie)
Datum přijímacího řízení 24. června 2019 - na pracovišti Lipová
Kritéria přijímacího řízení kritéria - denní forma
Potvrzení lékaře formulář
Potvrzení zaměstnavatele -

 

Absolventi mohou pracovat v laboratořích klinické biochemie, hematologie, histologie, mikrobiologie zdravotnických zařízení. Je také způsobilý pro práci ve specializovaných laboratořích oboru genetiky, toxikologie, soudního lékařství, hygieny, epidemiologie, sexuologie, v dalších analytických laboratořích a na výzkumných pracovištích.

© www.szsmerh.cz, SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova 15, příspěvková organizace 613 00

správce www | [E]