zdravá škola ESF


Přijímací řízení - DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK

Doba trvání studia 3 roky
Obor vzdělání (kód a název) 39 - 43 - N /.. Diplomovaný oční optik
Vzdělávací program (kód a název) 39 - 43 - N / 02 Diplomovaný oční optik
Forma vzdělávání kombinovaná
Počet přijímaných 30
Podrobné informace Přihlášky na adresu:
SZŠ a VOŠZ, Brno, Merhautova 15, 613 00 Brno
tel. 545 425 837
e-mail: prijimacky@szsmerh.cz
Forma a rámcový obsah přijímací zkoušky písemný test z anglického jazyka
Vzorové testy test - anglický jazyk
Datum přijímacího řízení 25. 6. 2019
Kritéria přijímacího řízení kritéria
Potvrzení lékaře formulář

 

Absolvent je připraven pro činnost samostatného technického pracovníka v oblasti zajišťování služeb občanům při realizaci korekcí refrakčních vad očí v očních optikách. Bude připraven vykonávat odbornou pracovní a poradenskou činnost při zhotovení, opravách a přizpůsobování brýlí a dalších korekčních a léčebných pomůcek pro nápravu zraku. Absolvent může samostatně podnikat v oboru oční optik na základě živnostenského oprávnění.

© www.szsmerh.cz, SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova 15, příspěvková organizace 613 00

správce www | [E]