zdravá škola ESF


Přijímací řízení - NUTRIČNÍ TERAPEUT

Doba trvání studia 3 roky
Obor vzdělání (kód a název) 53 - 41- N /4. Diplomovaný nutriční terapeut
Vzdělávací program (kód a název) 53 - 41- N /41 Diplomovaný nutriční terapeut
Forma vzdělávání denníkombinovaná
Počet přijímatých studentů 3030
Podrobné informace Přihlášky na adresu:
SZŠ a VOŠZ, Brno, Merhautova 15, 613 00 Brno
tel. 545 425 837
e-mail: prijimacky@szsmerh.cz
Forma a rámcový obsah přijímací zkoušky písemný test z anglického jazyka
písemný test z chemie - tabulky nelze používat, doporučená literatura
Vzorové testy test - anglický jazyk , chemický test
Datum přijímacího řízení 25. června 2019
Kritéria přijímacího řízení kritéria
Potvrzení lékaře formulář
Součástí praktické výuky je povinnost ochutnání a hodnocení organoleptických vlastností všech připravovaných pokrmů ze všech skupin potravin. Splnění této povinnosti je podmínkou k úspěšnému hodnocení daného předmětu.

 

Absolventi nacházejí uplatnění v oblasti preventivní a léčebné péče na úseku stravování, zajišťují dietetickou péči v léčebných zařízeních, lázeňských a léčebných ústavech, sanatoriích a léčebnách pro dospělé, mládež, děti a staré lidi. Dále v nutričních týmech, v poradnách, v ordinacích zabývajících se výživou - hodnotí stav a vliv léčebné výživy na jednotlivé klienty, účastní se poradenské a edukační činnosti spojené s léčebnou výživou (např. diabetologie, obezitologie).

© www.szsmerh.cz, SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova 15, příspěvková organizace 613 00

správce www | [E]