zdravá škola ESF


Přijímací řízení - DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ ASISTENT

Doba trvání studia 3 roky
Obor vzdělání (kód a název) 53 - 43 - N / 1. Diplomovaný farmaceutický asistent
Vzdělávací program (kód a název) 53 - 43 - N / 11 Diplomovaný farmaceutický asistent
Forma vzdělávání denní
Počet přijímatých studentů 40
Podrobné informace Přihlášky na adresu:
SZŠ a VOŠZ, Brno, Merhautova 15, pracoviště Lipová 18, 602 00 Brno
Výuka bude probíhat na pracovišti Lipová.
Přijímací zkoušky se budou konat na pracovišti Lipová.
tel: 543 247 951, fax: 543 421 540
e-mail: prijimacky@szslipova.cz
Forma a rámcový obsah přijímací zkoušky Uchazeči jsou přijímáni bez přijímací zkoušky. Hlavním kritériem pro přijetí je průměrný prospěch za 2. pololetí 3. ročníku a 1. pololetí 4. ročníku střední školy.
Kritéria přijímacího řízení kritéria
Potvrzení lékaře formulář

 

Absolvent získává odbornou způsobilost k výkonu povolání farmaceutický asistent. Samostatně vykonává činnost v rámci lékárenské péče, provádí odborné činnosti spojené s přípravou, výdejem, kontrolou a uchováváním léčiv a zdravotnických prostředků

© www.szsmerh.cz, SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova 15, příspěvková organizace 613 00

správce www | [E]