zdravá škola ESF


Přijímací řízení - DIPLOMOVANÁ DENTÁLNÍ HYGIENISTKA

Doba trvání studia 3 roky
Obor vzdělání (kód a název) 53 - 41 - N / 3. Diplomovaná dentální hygienistka
Vzdělávací program (kód a název) 53 - 41 - N / 31 Diplomovaná dentální hygienistka
Forma vzdělávání
denní
Počet přijímatých studentů 24
Podrobné informace Přihlášky na adresu:
SZŠ a VOŠZ, Brno, Merhautova 15, 613 00 Brno
tel. 545 425 837
e-mail: prijimacky@szsmerh.cz
Forma a rámcový obsah přijímací zkoušky písemný test z anglického jazyka
písemný test biologicko - chemický
zkouška manuální zručnosti
Vzorové testy biologicko-chemický test, test - anglický jazyk,
Datum přijímacího řízení 24. června 2019
Kritéria přijímacího řízení kritéria
Potvrzení lékaře formulář

 

Absolvent získá dovednosti v oblasti odstraňování zubního plaku a kamene z mezizubních a supragingiválních a subgingiválních prostorů, provádí úpravu povrchu zubů depuračními a leštícími pastami či profylaktickými materiály, odstraňování retenčních míst plaku a povrchovou úpravu výplní, provádí otisky chrupu, odborné čistění zubů, bělení a obdobné estetické úpravy, provádí pečetění fisur, aplikuje povrchové anestézie pro povrchové znecitlivění dásní.
Absolvent je připraven pro provádění individuální a skupinové zdravotně výchovné činnosti zaměřené na prevenci zubního kazu, parodontopatií, ortodontických anomálií a racionální výživu, výchovu a instruování pacientů k pravidelné a systematické preventivní péči o ústní hygienu.

* Zkouška manuální zručnosti se koná ve stejný den jako přijímací test z cizího jazyka a biologicko-chemický test.

© www.szsmerh.cz, SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova 15, příspěvková organizace 613 00

správce www | [E]