zdravá škola ESF


Přijímací řízení - ASISTENT ZUBNÍHO TECHNIKA

Kód oboru KKOV: 53 - 44 - M / 03
Počet tříd 1 (22 žáků)
Přijímací zkoušky Zkouška manuální zručnosti (kreslení, modelování, tvarování drátu), zkouška se koná 23. nebo 25. dubna 2019 - jedno z uvedených dat je třeba vyplnit na přihlášku
12. 4. a 15. 4. 2019 vykonají uchazeči jednotný test vyhlášený MŠMT z předmětů český jazyk a matematika - toto datum se na přihlášku NEVYPLŇUJE
Podrobné informace Přihlášky na adresu:
SZŠ a VOŠZ, Brno, Merhautova 15, 613 00 Brno
tel. 545 425 837
e-mail: prijimacky@szsmerh.cz
Kritéria řijímacího řízení kritéria
Potvrzení lékaře formulář

 

Absolvent se uplatní v oblasti zhotovení všech typů zubních náhrad. Zvládá technologii zpracování všech stomatologických materiálů a zachází s přístrojovým vybavením v zubní laboratoři.

© www.szsmerh.cz, SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova 15, příspěvková organizace 613 00

správce www | [E]