zdravá škola ESF


ÚSPĚCHY STUDENTŮ


Chemická olympiáda 2018

V krajském kole Chemické olympiády kategorie E konaném dne 28. 11. 2018 na SPŠ chemické v Brně naši školu reprezentovaly studentky LAS 4B Markéta Doležalová (6. místo) a Monika Konečná (7. místo).

V krajském kole kategorie C naši školu reprezentovala žákyně LAS 1B Michaela Horková (35. místo), soutěž proběhla 18. dubna 2018 na VUT Brno, Fakultě chemické.

V krajském kole kategorie B konaném 9. května 2018 na Gymnáziu Křenová naši školu repezentovaly studentky třídy LAS 3B Markéta Doležalová (17. místo) a Monika Konečná (24. místo).

Chemická olympiáda 2017

V krajském kole kategorie E konaném 29. listopadu 2017 naši školu reprezentovala studentka třídy LAS 4A Sára Sošková. Umístila se na 8. místě.

Ústecký den(t) 2017

V celostátní soutěži zubních techniků v modelovacích technikách „Ústecký dent“, se naše studentky Kateřina Fantová z DZT3 a Denisa Kropáčková z AZT4, umístily na předních místech.

Soutěž se konala ve dnech 17. 1. 2017 – 18. 1. 2017 v prostorách na SZŠ a VOŠZ v Ústí nad Labem. Soutěžním úkolem byla kresba okluzní plochy zubu a anatomická modelace zubních korunek z vosku. Soutěže se zúčastnilo 24 studentů z 12 zdravotnických škol z celé ČR.

Studentka Kateřina Fantová se umístila na druhém místě, žákyně Denisa Kropáčková získala šesté místo. Celkově se naše škola umístila na druhém místě z 12 zúčastěných škol.

DDH

Studentky J.Vilímková a K.Naňáková reprezentovaly obor DDH na Soutěži mladých zdravotníků v Brumově-Bylnici.

Olympiády

I v tomto školním roce měli zájemci o chemii možnost zúčastnit se školního kola chemické olympiády. Tři žákyně oboru laboratorní asistent reprezentovaly školu v krajském kole.
Chemická olympiáda/ krajské kolo kategorie C: LAS 2B, Konečná/ 32. místo a Doležalová/ 33. místo
Chemická olympiáda/ krajské kolo kategorie B: LAS 3A, Sošková/ 30. místo

Sportovní soutěže

Středoškolská futsalová liga (3. kolo) Šoc Martin, Luskač Marek, David Vlčnovský, Michal Zukal (všichni MAS4), Kukumberg Jakub (NAS4), Šplouchal Jiří (MAS1), Jurásek David, Trdý Ladislav (oba MAS2), Jiří Zlámal (OCO3) - 4. místo

Pohár českého florbalu Havlíčková Veronika, Kolaříková Monika (obě MAS1), Dolníčková Barbora (NAS1), Janoušková Kateřina, Konečná Aneta, Marková Nela (AZT1), Vymazalová Ina (MAS2), Konečná Tereza, Blažková Veronika (AZT2) - 2. místoŠkola roku 2015

Již po několikáté se naše škola účastnila celorepublikové soutěže „Škola roku“. Tato soutěž je určena pro všechny žáky oboru Asistent zubního technika, letos jako novinka se jí mohli účastnit i studenti oboru Diplomovaný zubní technik. Úkolem soutěže bylo zhotovit částečnou snímatelnou náhradu s kovovou konstrukcí, včetně jednotlivých fází zhotovení tohoto typu zubní náhrady, jednalo se o individuální otiskovací lžíci, skusovou šablonu, zákres analýzy modelu, úprava modelu před dublováním a vosková sedla určující postavení jednotlivých zubů.

Naši školu v tomto roce reprezentovaly studentky prvního ročníku oboru DZT Kateřina Fantová a Kateřina Kroutilíková, třetího ročníku oboru DZT Tereza Kalinová pod odborným vedením Mgr. Pavla Ingra, DiS a Mgr. et Mgr. Hany Michelfeitové, DiS. Žákyně třetího ročníku oboru AZT práci nedokončily. Na základě hlasování, jehož členy byly odborní učitelé oboru Asistent zubního technika a Diplomovaný zubní technik, byly vybrány práce K. Fantové a T. Kalinové, které byly zaslány jako soutěžní výrobky. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se konalo na dentálním veletrhu Pragodent, kde se naše škola umístila na třetím místě. Žákyně hodnocených výrobků si odnesly propagační materiály KZT a upomínkovou plaketu.

detail detail


V krajském kole chemické olympiády kategorie C dne 4. dubna 2013 reprezentovala naši školu žákyně třídy LAS 2B Petra Anderlová.


V mezinárodní soutěži zubních techniků na veletrhu PRAGODENT 2010 uspěla s vynikajícím výsledkem naše studentka Barbara Křivánková (vynikající 3. místo v mezinárodní soutěži a 1. místo v rámci ČR).


V soutěži SOČ zaznamenaly výrazný úspěch studentky třídy LAS 4A Jana Berlinská a Jana Klimoszová se svou prací na téma: Ozón, jeho obecné vlastnosti, využití v medicíně. V krajském kole Středoškolské odborné činnosti konaném 15. května 2009 získaly 3. místo.


V krajském kole Chemické olympiády kategorie A , které se konalo 12. prosince 2008, naši školu reprezentovala studentka LAS 4A Alena Molatová.


Vědomostní soutěž v projektu PHARMAPARTNER College

Třídy F 4A a F4B, obor Farmaceutický laborant

 

Projekt je pořádaný firmou ZENTIVA, a.s.

Naši studenti se zúčastnili soutěže na téma farmakologie a dispenzační činnosti volně prodejných léčiv.

Umístění: V konkurenci celkem 7 soutěžních kolektivů se třída F 4B umístila na 1. místě
a třída F 4A na 2. místě.


Soutěž zubních techniků

Jana Křivánková, zubní technik, 4. ročník studia

12. 10. 2006 se konala soutěž zubních techniků v rámci mezinárodního veletrhu dentální techniky nástrojů a služeb PRAGODENT 2006.

Zadání: Vytvoření zubní náhrady: a) metalokeramická korunka, b) nekovová keramická korunka.

Umístění: Jana se umístila na 5. místě pouze o 2 body (49 bodů z 60 možných) za 3. umístěnou z pražské školy (51 bodů). Na prvním místě byla studentka z Vyšší zdravotnické školy Olomouc, druhá byla ze SZŠ Ostrava. Celkem se soutěže zúčastnilo 13 škol.


Grand Prix Chemique (7. ročník, VŠCHT Praha, srpen 2005)

Vlastimil Hrobař, laboratorní asistent, 4. ročník studia

Umístění: Z mezinárodní soutěže Grand Prix Chimique, které se zúčastnilo 27 studentů z 10 zemí Evropy, si Vlastimil Hrobař odvezl v srpnu 2005 zlatou medaili.


41. ročník Chemické olympiády - školní rok 2004-2005

Kategorie A, E pro žáky 3. a 4. ročníků středních škol:

Umístění: Školní kolo: 1. místo
Krajské kolo 10. 12. 2004, 1. místo,(kateg. E)
Ústřední kolo: leden 2005 , 2. místo, (kateg.E)
Výběrové soustředění: duben 2005, 3. místo

© www.szsmerh.cz, SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova 15, příspěvková organizace 613 00

správce www | [E]