zdravá škola ESF


ŠKOLSKÁ RADA

Výsledky doplňovacích voleb do školské rady (pdf)

Kontakt: radaSZS@szsmerh.cz

Na základě §167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, byly při Střední zdravotnické škole a Vyšší zdravotnické škole, Brno, Merhautova 15, zřízena školská rada.

Během měsíce prosince 2014 proběhly volby a na základě výsledků voleb a rozhodnutí zřizovatele má školská rada následující složení:

Školská rada při SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova, příspěvková organizace

Zřizovatelem byli jmenováni:

MUDr. Alena Gruberová

Mgr. Marek Šlapal

Mgr. Zdeňka Tůmová

 

Na základě voleb zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků jsou členy:

Josef Nosál, student LAS 3A

Kristýna Křečková, studentka DDH 1

Klára Cacková, studentka DDH 2

 

Na základě voleb pedagogickými pracovníky školy jsou členy:

Mgr. Jana Krejčí – vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů (pracoviště Lipová)

Mgr. Luďka Richtrová – vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů (pracoviště Merhautova)

Mgr. Eva Pažourková - vyučující odborných předmětů (pracoviště Merhautova)

© www.szsmerh.cz, SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova 15, příspěvková organizace 613 00

správce www | [E]