zdravá škola ESF


DOMOV MLÁDEŽE

detail detail detail


Adresa:

Domov mládeže při SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova, příspěvková organizace,
Lipová 16,
602 00 Brno.

tel. vedoucí vychovatelka 543 421 549
hlavní kancelář 543 421 551
kancelář vychovatelek 543 421 550


Informace o přihláškách:

Přihlášku do DM pro školní rok 2018/19 je možno vyzvednout přímo v Domově mládeže, příp. bude zaslána poštou nebo je možno si ji stáhnout z internetu. Termín pro podání přihlášky bude stanoven ředitelkou školy a zákonní zástupci nezletilých žákyň o něm budou informováni.

Měsíční poplatek za ubytování činí: 950 Kč
Částka za celodenní stravování činí: 83 Kč(27 Kč snídaně, 27 Kč večeře, 29 Kč oběd)

Ředitelka školy rovněž písemně vyrozumí zákonné zástupce nezletilých žákyň o umístění nebo neumístění v domově.

V případě jakýchkoliv změn ohledně ubytování budou zákonní zástupci nezletilých žákyň včas informováni.

Charakteristika domova mládeže:

Domov mládeže slouží pouze k ubytování děvčat – žákyň Střední zdravotnické školy a studentek Vyšší zdravotnické školy Brno, Merhautova, příspěvková organizace. V případě volných míst je možno ubytovat rovněž žákyně a studentky jiných středních a vyšších odborných škol. Budova domova mládeže je chodbou přímo propojena s pracovištěm školy na Lipové ulici 18.

Ubytování je poskytováno ve čtyřech podlažích ve dvou a třílůžkových pokojích, několik pokojů je zde i jednolůžkových. Každá ubytovaná žákyně a studentka má k dispozici válendu s nočním stolkem a lampičkou, psací stůl a skříň k ukládání osobních věcí. Sociální zařízení je společné. Většina pokojů je vybavena také vlastním umývadlem. V každém patře je kuchyňka s lednicí, sporákem, varnou konvicí a mikrovlnnou troubou.

V domově je studentkám zajišťováno celodenní stravování ve vlastní jídelně s kuchyní. V případě potřeby a nutnosti lze vařit také dietní jídlo.

Ve volném čase se mohou děvčata věnovat zájmové činnosti výtvarné, hudební, sportovní. Mohou navštěvovat jazykové kroužky, kroužek znakové řeči, kroužek hry na kytaru, mohou se podílet na přípravě vlastního časopisu TILIA, navštěvovat divadelní představení.

K dispozici mají v domově také klubovnu s TV a klavírem, posilovnu, místnost na stolní tenis. Součástí vybavení domova je možnost připojení wi-fi.

Ubytování studentek v domově mládeže je prováděno dle následujících kriterií:

  • ubytování je poskytováno na jeden školní rok
  • je poskytováno přednostně pro žákyně a studentky Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Brno, Merhautova, příspěvková organizace
  • upřednostňovány jsou studentky prvního ročníku
  • je přihlíženo ke vzdálenosti místa bydliště a dopravní obslužnosti místa bydliště
  • je přihlíženo ke zdravotnímu stavu studentky a k sociálním poměrům rodiny
  • u studentek, které již byly v domově mládeže ubytovány, je přihlíženo k chování a dodržování Vnitřního řádu DM v uplynulém školním roce

Pedagogický sbor:

vedoucí vychovatelka: ing. Hana Hamšíková
vychovatelky: PhDr. Jarmila Jimramovská
Mgr. Ivona Paděrová
Jana Pazderová
Mgr. Jana Vašinová
Růžena Svobodová
Jana Mikulášková
noční vychovatelky: Mgr. Dana Vyplašilová
Eva Štěpánská
Etela Tolarová

© www.szsmerh.cz, SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova 15, příspěvková organizace 613 00

správce www | [E]