zdravá škola ESF


ZÁKLADNÍ INFORMACE

Název

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace

IČO: 638 005
číslo účtu: 54733621 / 0100
REDIZO: 600 019 861

ID datové schránky: dhvyfqq

platby ze zahraničí:
IBAN: CZ41 0100 0000 0000 5473 3621
SWIFT kód: KOMBCZPPXXX (někdy se uvádí bez XXX)
Poplatky: OUR - všechny poplatky hradí plátce

Pracoviště

Brno, Merhautova 590/15, 613 00
Brno, Lipová 18, 602 00

Součásti školy
Střední zdravotnická škola IZO 110 030 478
Vyšší odborná škola zdravotnická IZO 110 030 486
Domov mládeže Lipová IZO 110 009 576
školní jídelna Lipová IZO 110 250 028

Zřizovatel školy

Jihomoravský kraj se sídlem v Brně

Ředitelka školy

PhDr. Marcela Křiváková, Ph.D.

© www.szsmerh.cz, SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova 15, příspěvková organizace 613 00

správce www | [E]