zdravá škola ESF


MATURITNÍ ZKOUŠKA


PODOBA MATURITNÍ ZKOUŠKY

Ve školním roce 2017/2018 se maturitní zkouška skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit všechny povinné zkoušky obou těchto částí.

Ve společné části koná žák dvě povinné zkoušky – 1. český jazyk a literatura a 2. cizí jazyk nebo matematika. V této části může žák konat maximálně dvě nepovinné zkoušky, a to z cizího jazyka (jiného než v povinné části) nebo matematiky.

Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka jsou zkoušky komplexní, tj. skládají se ze tří částí (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška), zkouška z matematiky má podobu didaktického testu. Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky, koná opravnou zkoušku pouze z té části, v níž neuspěl.

V profilové části koná žák 2 – 3 povinné zkoušky a maximálně 2 nepovinné zkoušky, které stanoví ředitel školy podle příslušného oboru vzdělání.

Informace o státní maturitní zkoušce najdete na:

http://www.novamaturita.cz/


PROFILOVÁ (školní) ČÁST MZ

Obecná kritéria hodnocení profilových zkoušek - ústní zkouška

Školní seznam titulů z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce (2018/2019)

Maturitní okruhy (2018/2019)

Kritéria pro hodnocení profilové části maturitní zkoušky

© www.szsmerh.cz, SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova 15, příspěvková organizace 613 00

správce www | [E]