zdravá škola ESF


ÚŘEDNÍ DESKA

Veřejné zakázky

Profil zadavatele

Ceník organizace

Ceník

Datová schránka

ID datové schránky dhvyfqq

Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb.


Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

seznam dodavatelů veškerých potravin 24/2019/M/3, žádost | odpověď

dodavatelé čerstvého ovoce a zeleniny 45/2018/M/15, žádost | odpověď


Adresa pro doručování dokumentů v analogové (listinné) podobě

Ředitelství školy:

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace, Merhautova 590/15, 613 00 Brno

Pracoviště Merhautova 590/15, 1. patro, podatelna@szsmerh.cz

Pracoviště Lipová 232/18, 2. patro, podatelna@szslipova.cz

Podatelna se nachází na sekretariátech školy obou pracovišť, úřední hodiny jsou každý všední den od 8:00 do 14:00

Požadavky na podání dokumentů v digitální podobě

 • Škola přijímá dokumenty v digitální podobě ve formátech:
  • PDF/A (ISO 19005),
  • Fo/zfo (602XML Filler dokument),
  • TXT,
  • RTF,
  • Odt (Open Document Text),
  • Ods (Open Document Spreadsheet),
  • Odp (Open Document Presentation),
  • DOC/DOCX,
  • XLS/XLSX,
  • PPT/PPTX,
  • HTM/HTML,
  • PNG (ISO/IEC 15948),
  • TIF/TIFF (revize 6 – nekomprimovaný),
  • JPG/JPEG/JFIF (ISO/IEC 10918),
  • MPEG-2 (ISO/IEC 13818),
  • MPEG-1 (ISO/IEC 11172),
  • GIF,
  • MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer II (MP2),
  • MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer III (MP3)
  • WAV, PCM,
  • XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD).
  • datové zprávy na technických nosičích dat typu CD, DVD a paměťové médium USB. CD a DVD musí být ve formátu ISO 9660. Paměťové médium USB musí mít systém souborů FAT32 nebo NTFS

Podání v elektronické podobě lze činit dle těchto právních předpisů:

 • podávání podnětů a stížností, včetně podnětů a stížností podávaných podle správního řádu – nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem.
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění – žádost nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění – podání musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem - za podmínky, že je do 5 dnů potvrzeno způsobem uvedeným v předchozím odstavci, může být učiněno i jinými technickými prostředky, tzn. např. elektronicky bez použití zaručeného elektronického podpisu

Potvrzení elektronického podání zaslaného na elektronickou adresu podatelny

Pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele, potvrdí pracovník podatelny odesílateli její doručení. Součástí zprávy potvrzující doručení je:

 • datum a čas doručení datové zprávy s uvedením hodiny a minuty, popřípadě sekundy,
 • text průvodní části datové zprávy (průvodní text mailu bez příloh)

Zjištění závad u přijatého podání

Pokud je škole dodán dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo dokument v digitální podobě, který není dostupný podatelně, a lze-li z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí škola odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se škole zařízení ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, škola dokument nezpracovává. Škola také nezpracovává dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal.

© www.szsmerh.cz, SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova 15, příspěvková organizace 613 00

správce www | [E]