zdravá škola ESF


ABSOLVENTSKÁ PRÁCE

Informace k absolventské práci a absolutoriu: Dodatek k požadavkům pro obor DZT
  • rozsah práce minimálně 25 normostran
  • povinnou součástí ABS je CD s el. verzí práce

© www.szsmerh.cz, SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova 15, příspěvková organizace 613 00

správce www | [E]